Органи управління закладом

Керівництво закладом освіти здійснює - директор, повноваження якого визначаються Законами України «Про освіту», Статутом НВК, трудовим колективним договором.

Вищим колегіальним органом громадського самоврядування НВК є загальні збори колективу закладу. Що скликається не менш як 1 раз на рік.

Постійно діючий колегіальний орган управління НВК є педагогічна рада. Засідання педагогічної ради проводяться не менш як 4 рази на рік.

Органом самоврядування здобувачів освіти є учнівський комітет. Засідання учнівського комітету відбуваються не менш як 4 рази на рік.

Органом батьківського самоврядування є батьківський комітет. Засідання  батьківського комітету відбуваються не менш ніж 3 рази на рік.

Органом самоврядування працівників НВК є профспілковий комітет. Засідання профспілкового комітету відбуваються за потребою.