План роботи методичного об’єднання вчителів природничо-математичного і технологічно-здоров’язберігаючого циклу

Зміст роботи

Відповідальний

Відмітки про

виконання

Засідання № 1 (05.09.16)

Нормативно-правове забезпечення

викладання природничо-математично-технологічно-здоров’язбережувальних дисциплін у 2016-2017 н.р.

 

1.

Аналіз роботи МО за 2015-2016 н.р.

Черемухіна Н.Н.

 

2.

Обговорення плану роботи ШМО на 2016/2017навчальний рік.

Савіна І.А.

 

3.

Вивчення та обговорення нормативних документів, інструктивно-методичних матеріалів щодо викладання предметів у 2016/2017 н.р.

Члени МО

 

 

4.

Особливості викладання предметів у 8 класі

Члени МО

 

 

5.

Обговорення календарно-тематичних планів на І семестр.

Члени МО

 

 

6.

Використання Інтернет ресурсу та методичної літератури при ознайомленні з досвідом роботи вчителів України, області, району.

Савіна І.А.

 

7.

Ознайомлення та обговорення концепції Нової школи україни

Члени МО

 

 

Робота в період між засіданнями

 1. Опрацювати інструктивно - методичні рекомендації МОН України, РОІППО, районного методичного кабінету щодо викладання предметів природничо- математично-технологічно- здоров'язберігаю чого циклу в 2016-2017 н.р.
 2. Підготувати презентацію «Суть та поняття продуктивного навчання.Структура продуктивного уроку» (Яковець О.К.)
 3. Підготувати відкритий урок трудового навчання з використанням проектних технологій (Момотюк П.І.).
 4. Підготувати фрагмент уроку хімії з використанням ігрових методів навчання (Рокунець Н.С.).
 5. Опрацювати статтю О. В. Поліщук «Розвиток пізнавальних інтересів учнів через асоціативне мислення».
 6. Опрацювати статтю Н. І. Жук «Використання віртуальної лабораторії в навчальному процесі».
 7. Опрацювати статтю Л.І. Зюли «Застосування проблемного навчання на уроках біології».
 8. Опрацювати статтю Г.І. Зюнової «Формування здоровя'зберігаючої компетентності учнів на уроках фізичкої культури»

 

п/п

Зміст роботи

Відповідальний

Відмітки про

виконання

Засідання № 2 (15.11.16)

Формування професійної компетентності педагогів в умовах впровадження оновленого Державного стандарту базової та загальної середньої освіти

 Теоретична частина

 

1.

Реалізація змісту шкільної освіти в умовах впровадження оновленого Державного стандарту

Шумило Н.Є.

 

 

2.

Презентація «Суть та поняття продуктивного навчання.

Структура продуктивного уроку»

Яковець О.К.

 

 

Практична частина

 

1.

«Презентую урок»

Проектні технології на уроці трудового навчання

Момотюк П.І.

 

2.

«Одна мить з уроку»

 Використання ігрових методів навчання на уроках хімії в 7 класі

Рокунець Н.С.

 

3.

Аналіз та самоаналіз відвіданих уроків членами МО

 

Члени МО

 

Робота в період між засіданнями

 1. Підготуватися до круглого столу з теми «Творчі завдання як засіб формування ключових компетентностей учня» (Члени МО)

Підготувати бінарний урок алгебри та інформатики в 8 класі «Квадратні рівняння та теорема Вієта. Алгоритми з розгалуженнями»

(Черемухіна Н.Н., Яковець О.К.)

 1. Підготувати фрагменти уроків з використанням інформаційних технологій. (Члени МО)
 2. Опрацювати статтю Т.В. Степанової «Використання медіа візуальних засобів навчання в процесі вивчення хімії»
 3. Опрацювати статтю О.Ф. Свириденка «Ком’ютерні презентації як один із засобів застосування інформаційних технологій на уроках»
 4. Опрацювати статтю О.Р. Петросяна «Метод проектів на уроках фізики».
 5. Опрацювати статтю І.В. Родняної «Застосування інтерактивних методів навчання та нестандартних форм проведення уроків».
 6. Опрацювати статтю О.О. Харчук «Учнівське портфоліо з математики».

Робота в період між засіданнями

 1. Підготуватися до обміну досвідом з теми «Підвищення якості знань учнів засобами ІКТ на уроках з предметів природничо-математично-технічно-

здоров 'язберігаючого циклу».

 1. Підготувати відкритий урок фізики з використанням віртуальної фізичної лабораторії (Савіна І.А.).
 2. Підготувати фрагмент урок математики з використанням медіа візуальних засобів (Шумило Н.Є.).
 3. Опрацювати статтю Н. В. Граба «Програми, які допоможуть реалізувати творчу потребу учнівської молоді».
 4. Опрацювати статтю С.О. Луговської «Особливості впровадження інтернет-технологій на уроках контролю»
 5. Опрацювати статтю Т. А Дуди «ІКТ як засіб розвитку творчого мислення учнів на уроках».
 6. Опрацювати статтю О.С.Лисенко «Мультимедійне забезпечення сучасного уроку як дієвий інструмент формування мотиваційної сфери навчального процесу».

Робота в період між засіданнями

 1. Підготовка учнів до ДПА та ЗНО.
 2. Підготувати звіт членів МО про проведену роботу.
 3. Підсумки роботи за оновленим Державним стандартом у 5 – 8 класі.

п/п

Зміст роботи

Відповідальний

Відмітки про

виконання

Засідання № 5 (16.05.17)

Заключне засідання

 

1.

Огляд нормативно-правових документів щодо організації навчальної практики, екскурсій та порядку закінчення

2016-2017 н.р., проведення ДПА

Члени МО

 

 

2.

Огляд виставки методичних розробок, дидактичного й роздаткового матеріалів для учнів

Члени МО

 

 

3.

Творчий звіт вчителя, що атестується про роботу над методичною проблемою

Шумило Н.Є.

Момотюк П.І.

 

4.

Підведення підсумків роботи за Державними стандартами у 5 – 8 класі

Члени МО

 

 

5.

Діагностування вчителів

 

Савіна І.А.

 

Робота в період між засіданнями

Планування роботи МО на 2017 – 2018 навчальний рік.