План роботи методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарно-естетичного циклу

І засідання

(31.08)

Форма роботи: консультативний пункт

«Особливості  організації навчально-виховного процесу в  навчальному закладі у 2015-2016 н.р.»

 1. Аналіз роботи МО суспільно-гуманітарного циклу за 2015-2016 н.р.   

Звіт голови МО

 1. Основні цілі та завдання діяльності МО

                                                                    Голова  МО Тарканчук Н.В.

 1. Обговорення плану роботи МО на 2016-2017 н.р.

                                                                         Члени МО

 1. Затвердження завдань І етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін

        Члени МО

 1. Розгляд і погодження  календарно-тематичних планів

                                                                                  Члени МО

 1. Опрацювання Концепції «Нова школа України».                                                                                                  

                                                                                      Члени МО

 1. Обговорення підручників для 8 класу за новими програмами

Члени МО

 1. Використання інтернет-ресурсу та новинок методичної літератури для ознайомлення з досвідом роботи вчителів України, області, району.

                                                      Члени МО

Робота між засіданнями МО

 1. Опрацювання інструктивно- методичних матеріалів МОН.
 2. Опрацювання методичних рекомендацій відділу освіти щодо організації навчально-виховного процесу в загальноосвітній школі у 2016-2017 н.р.
 3. Ведення шкільної документації вчителями.
 4. Огляд педагогічних видань з теми «Впровадження інноваційних технологій – засіб підвищення якості освіти».
 5. Ознайомлення з новинками методичної літератури з метою використання  досвіду роботи вчителів України, області, району.
 6. Робота з обдарованими дітьми та їх підготовка до участі в І етапі Всеукраїнських олімпіад.

Література :

1.            Лист Міністерства № 1/9-343 від 01.07.2014 "Про організацію навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі".

 1. Наказ №329 від 13.04.2011 "Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти".

ІІ засідання

(листопад)

Форма роботи: круглий стіл

 • Впровадження інноваційних технологій –  засіб підвищення якості освіти»
 1. Круглий стіл  «Творча діяльність вчителя по використанню інноваційних технологій».

                                                                       Голова МО Тарканчук Н.В.

 1.  Фрагмент уроку історії. (Формування громадянської та полікультурної компетентності із використанням інноваційних технологій).

                                                                           Мельничук Т.В.

 1. Відкритий  урок з англійської мови у 5кл. «Я  моя сім’я».                  

                                                                   Мельничук Ж.Г.

 1. Відкритий урок  музичного мистецтва у 6кл. «У чому сила музики».

                                                                                                                            Гомон В.І.

5. Самоаналіз та аналіз відвіданих уроків.

                                                                               Члени МО           

6.Підготовка та прийняття рекомендацій.

                                                                                                                    Члени МО           

      

Робота між засіданнями МО

 1. Опрацювати методичну літературу з теми «Розвиток життєво-творчих компетентностей учнів на основі особистісно орієнтованого підходу в умовах впровадження сучасної школи»
 2. Огляд новинок методичної літератури
 3. Взаємовідвідування уроків колег з метою обміну досвідом.
 4. Опрацювання вимог до виконання письмових робіт і перевірки зошитів.
 5. Обговорення новинок з курсів.

     Література:

 1. Гейко І. Використання інтерактивних форм і методів навчання, як засіб формування творчої особистості (основні інноваційні методи і їх види) // Історія України. – 2002. - №37.
 2. Ігнатенко М. Сучасні основні технології. Поняття інноваційної педагогічної технології (наукові основи) // Математика в школі. – 2003. - №4. – С.2.
 3. Нові технології навчання та виховання // Все для вчителя. — 2012. — № 6. — С. 10—13.
 4. Баханов К. Шляхи інноваційного навчання // Історія в школах України. — 1999. — № 4. — С. 19—25.
 5. Рудик М. Інноваційні технології навчання як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів // Історія України. – 2013. - №9.
 6. Сільченко, Л.М. Інтерактивні технології навчання в дії [Текст] / Л.М. Сільченко // Педагогічна майстерня. – 2013. – № 11. – С. 35-41.

ІІІ засідання

(лютий)

Форма роботи: творча майстерня

«Розвиток життєво-творчих компетентностей учнів на основі особистісно-орієнтованого підходу  в умовах впровадження сучасної школи»

 1.   Методичні посиденьки «Формування життєво-творчих компетенцій учнів на основі особистісно орієнтованого підходу» .                                                             

                                                                  Голова МО   Тарканчук Н.В.                               

 1. Бінарний урок  з української літератури та історії у 5 класі «Історичне минуле українського народу».

                                                                  Голова МО  Тарканчук Н.В.

 1. Майстер –клас вчителя зарубіжної літератури Божок М.В. з теми «Навчальний діалог як основа вивчення художнього твору та засіб формування ключових компетентностей школярів».

                                                                                     Божок М.В.                                  

 1. Виступ «Формування ціннісно-світоглядної компетентності філологічно обдарованих дітей».

                                                                                                                     Антонюк О.Є.

6. Фрагмент уроку англійської мови в умовах особистісно-зорієнтованого підходу.

                                                                              Мельничук Ж.Г.

7.Самоаналіз та аналіз відвіданих уроків.              

                                                                            Члени МО                                                          

Робота між засіданнями

 1. Опрацювати літературу з теми «Формування соціальних і громадянських компетентностей».
 2. Самоосвітня діяльність вчителів.
 3. Підготовка матеріалів  до ДПА та ЗНО.
 4.  
 5. Мартинець А. М. Нові педагогічні технології: інтерактивне навчання / А. М. Мартинець // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. — 2003. — № 7/8. — С. 28-31
 6. Бібік Н.М. Формування пізнавальних інтересів молодших школярів: Навч.-метод. посіб. для вчителів. – К.: ІЗМН, 1997.
 7. Олешко Н. Активізація навчальної діяльності школярів засобами мистецтва / Н. Олешко, І. Шевчук // Початкова школа. – 2007. – № 2. – С. 25 – 27.
 8. Старинська О. Ініціатива як умова активізації пізнавальної діяльності учня // Початкова школа. – 2000. – № 5. – С. 34 – 35.
 9. Сухомлин Л. Форми активізації пізнавальної діяльності школярів // Сучасна школа України. – 2009. - № 9. – С. 49 – 60.
 10. Фурсова Л. Від літературної компетенції - до життєвої компетентності. //Українська мова і література в середній школі. - 2005, №5, с. 12-21.

7. Демченко, О. Розвиток комунікативних здібностей учнів на уроках світової літератури з використанням інноваційних методів навчання / О. Демченко // Всесвітня література в сучасній школі. – 2012. – № 6. – С. 20-22.

IV засідання

(квітень)

Форма роботи: круглий стіл

 «Формування соціальних і громадянських  компетентностей»

 1. Тренінг «Особливості формування соціальних і громадянських компетентностей».

                                                                              Голова МО

 1. Моделювання фрагменту уроку з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

         Члени МО

 1. Відкритий урок з історії у 8кл. «Морські походи козаків»

                                                                             Мельничук Т.В.

4.Відкритий  урок з української літератури у 7кл. «А.Малишко «Пісня про рушник». Родинні святині українців».                  

                                                                            Антонюк О.Є.

5.Самоаналіз та аналіз відвіданих уроків.

                                                                           Члени МО                  

6.Підготовка прийняття рекомендацій.

                                                                                                                           Члени МО

Робота між засіданнями

 Організація виставки кращих творчих робіт учнів.

 

 1. Підготовка звіту членами МО про результати роботи над проблемною темою.
 2. Підготовка до проведення діагностики членів МО.
 3.  
 4. Гусь І.М., Калмикова І.В. Метод проектів // Управління школою. – 2005. – № 5. – С. 8-11.
 5. Єрмаков І. Проектний підхід у школі життєвої компетентності // Підручник для  директора – 2005. – № 9-10. – С. 32-49.

 3.Пометун О., Пироженко Л. Інтерактивні технології навчання // Відкритий урок. – 2003. – № 3-4. – С. 19-27.

4.Скоморовська Н. Розвиток творчих здібностей старшокласників за допомогою технології «Читання та письмо для розвитку критичного мислення»./ Н.Скоморовська // Українська мова й література в школі. – 2012. – №1. – С.32-35.

5. Леонова, Н.С. Інтерактивні технології навчання як засіб реалізації творчих здібностей учнів / Н.С. Леонова // Педагогічна майстерня. – 2013. – № 4. – С. 2-7.

V засідання

(травень)

Форма роботи: методичний марафон 

 «Про результати роботи методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного  та естетичного циклу в 2016-2017 н.р. »                                                                                                               

                            

                                                      

 1. Підведення підсумків, аналіз роботи МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу за 2016-2017 н.р.

Голова МО

 1. Діагностування

Голова МО

 1. Обговорення підготовки випускників до ДПА та ЗНО.

                                                                           Члени МО

Робота між засіданнями

1.    Підготувати пропозиції щодо планування роботи на наступний навчальний рік.

Література:

 1. Старинська О. Розвиток інтелектуальної ініціативи засобами    
 2. інтерактивного навчання / Олена Старинська //Рідна школа.-2006.-червень.-С. 39-41
 3. 2.Сиротенко Г.O. Сучасний урок: інтерактивні технології навчання.  
  • Харків: Основа. — 2003. — 80 с.
 4. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навч. посіб. 
  • К.: Академвидав, 2004. – 351 с.

Овчарук О. Основні напрями інноваційних процесів у початковій освіті європейських країн // Шлях освіти 2009. —                 № 2. — С.19-20.