План роботи МО вчителів початкових класів

І засідання

(31.08)

Форма роботи: консультативний пункт

«Організаційно методичне забезпечення навально-виховного процесу в початковій школі в 2016-2017 н.р.»

1. Аналіз роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів на 2015-2016 н.р.

Звіт голови МО

2. Опрацювання наказу МОН від 05.08.2016 р. №948 «Про затвердження змін до навчальних програм ЗНЗ»

Члени МО

3. Опрацювання методичних рекомендацій районного відділу освіти «Про організацію навчально-виховного процесу в початковій школі 2016-2017 рр., РОІППО, відділу освіти молоді та спорту Гощанської РДА щодо науково-методичного супроводу навчально-виховного процесу в початковій школі.

Члени МО

4. Про оцінювання навчальних досягнень молодших школярів          2016-2017 н.р. (Лист міністерства освіти Наказ МОН від 19.08.2016 №1009 «Про внесення  змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 №1222 та методичних рекомендацій до оновлених програм початкової школи (1-4 кл.) (лист МОН України від 17.08.2016) №1/9 – 437»)

Члени МО

5. Обговорення плану роботи та завдань МО на 2016-2017 н.р.

Члени МО

6. Обговорення календарно-тематичного планування на 1 семестр

Члени МО

7. Обговорення нової інструкції ведення класних журналів «Інструкція щодо заповнення Класних журналів для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів»

Затверджено Наказом Міністерством освіти і науки України від 0.8 квітня 2015 р. № 412

Члени МО

8. Використання інтернет-ресурсу та новинок методичної літератури для ознайомлення з досвідом роботи вчителів України, області, району.

Члени МО

9.Обговорення Концепції «Нової школи України»

Робота між засіданнями М/О

1. Опрацювати інструктивно-методичні матеріали Міністерства освіти і науки України РОІППО відділу освіти молоді т спорту.

2. Опрацювати методичні рекомендації відділу освіти щодо організації навчально-виховного процесу в початкових класах  2016-2017 н.р.

3. Ведення шкільної документації вчителями початкових класів.

4. Ознайомитися з новинками методичної літератури з метою використання досвіду роботи  вчителів України, області, району.

5. Опрацювати наказ МОН «Про затвердження змін до навчальних програм ЗНЗ»

6. Опрацювати лист МОН «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України» та методичних рекомендацій до оновлений програм початкової школи.

7.Опрацювати концепцію «Нової школи України»

8.Опрацювати методичну літературу «Як створити атмосферу зацікавленості кожного учня в результатах роботи групи, класу.

V Засідання

(Травень)

Форма роботи: методичний марафон

«Про результати роботи методичного об’єднання вчителів  початкових класів у 2015-2016 н.р.»

1. Звіт про виконання плану роботи м/о. «Підведення підсумків роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів за 2016-2017 н.р.»

                                                   Голова Федчук І.П.

2. Панорама ідей: «Складання перспективного плану роботи м/о вчителів початкових класів на 2017-2018»

   Члени м/о

3. Проведення діагностики членів м/о

                                                    Голова м/о Федчук І.П.

Робота між засіданнями

 1. Творчі звіти членів м/о
 2. Підготувати звіт про результати роботи за рік

Література:

1.  Жерносєк І. П. Удосконалення науково-методичної роботи в сучасних загальноосвітніх школах, ліцеях і гімназіях / І. П. Жерносєк. – К. : Віпол, 2011. – 204 с.

2.  Методична служба – школі. Інформаційно-методичні матеріали на допомогу працівникам освіти. Випуск 1. /Укладачі: Ю.В. Буган, Г.Г. Свінних, В.І. Уруський/ – Тернопіль: “Астон”, 2013 – 286с.

3.  Науково-методичний журнал “Управління школою”, № 29 (77) жовтень 2004 р., № 11, квітень 2014 р.

IІ Засідання

(листопад)

Форма роботи: обмін досвідом

«Урок – основна організаційна форма принципів розвивального навчання»

 1. Виступ: «Урок – основна форма організації навчання»

Голова м/о Федчук І.П.

 1. Почерк майстра. Обмін досвідом. «Мотиваційний етап уроку читання» (презентація)

 Івчик О.І., вчитель 1 класу

3.  Творча лабораторія вчителя: Компетентнісно орієнтовані завдання.  Бінарний урок – подорож з української мови та природознавства. 

Федчук І.П., вчитель 3 класу

 1. Консультація педагога: «Самоаналіз та аналіз відкритого уроку» 

Члени МО

 1. Методичні перегуки: «Обговорення матеріалів методичної преси»

Робота між засіданнями

1. Опрацювати методичну літературу «Як створити атмосферу зацікавленості кожного учня в результатах роботи групи, класу»

2. Розробити фрагмент уроку з теми «Формування основних компетенцій школяра на уроці»

3. Опрацювати загальні вимоги, яким повинен відповідати сучасний урок

Література:

1.   Великий тлумачний словник сучасної української мови. — 5-те вид. — К. ; Ірпінь : Перун, 2015. — ISBN 966-569-013-2.

2.  Кузьмінський, А. І. Технологія і техніка шкільного уроку: навчальний посібник / А. І. Кузьмінський, С. В. Омельяненко. — К. : Знання, 2010. — 335 с.

3.  Чайка, В. М. Основи дидактики — К. : Академвидав, 2011. — 240

 1. Дьяченко В.К. Організаційна структура навчального процесу. М., 1989.
 2. Зотов Ю.Б. Організація сучасного уроку / Под ред. П.І. Пидкасистого, М., 1984.
 3. Махмутов М.І. Сучасний урок. 2-е вид. М., 1985.
 4. Педагогіка. Навчальний посібник для студентів педагогічних вузів і педагогічних коледжів / За ред. П.І. Пидкасистого. - М.: Педагогічнетовариство Росії, 1998. - 640 с.

ІІІ Засідання

(Лютий)

Форма роботи: творча майстерня

«Методика формування математичної компетентності учнів початкової школи»

 1. Виступ: «Використання інноваційних технологій на уроках математики»

Кухар Я.В.

 1. Почерк майстра.  «Технологія розробки компетентнісно орієнтованих завдань з математики»

Кухар С.Л., вчитель 2 класу

 1. Творча лабораторія вчителя: Інтегрований урок  математики і природознавства  у 2,4 класах

Кухар Я.В., вчитель 2,4 класів

 1. Майстер-клас «Розвиток математичної компетентності і творчих здібностей учнів, шляхом впровадження інноваційних технологій» вчителя початкових класів .

                                                          Кухар С.Л.

Презентація досвіду Кухар С.Л.

 1. Урок математики в 2 класі із використанням компетентнісно орієнтованих завдань.
 2. Методичні перегуки: «Обговорення матеріалів методичної преси»

Робота між засіданнями

1. Підібрати літературу з теми «Формування ключових компетентностей на уроках читання »

2. Підготувати завдання шкільного етапу олімпіади «Юне обдарування»

3. Підготувати виставку кращих зошитів молодших школярів.

Література:

1. Акбашева Р.Ш. Проектный подход к личностно-ориентированному образованию. – Уфа: Башгоспединститут, 1999. – С. 132.

2. Амонашвили Ш.А., Загвязинский В.И. Паритеты, приоритеты и акценты в теории и практике образования // Педагогика. - 2000. – №2. – С. 13-15.

3. Балл Г.А. Психологическое содержание личносной свободы: сущность и составляющие // Психологический журнал. – 1997. – №5. – С. 7-19.

4. Із скарбнички мудрих думок // Шкільний світ. – 2011. - №33-34. – С. 44.

5. Клокар Н.І., Слободянюк Н.Г., Стаднюк І.І. Концепція діяльності наукової лабораторії особистісно орієнтованого навчання та виховання // Організація та зміст діяльності наукових лабораторій інституту / За ред. Н.І. Клокар, О.В.Чубарук. – Біла Церква, 2015. – С.209.

6. Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа) // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2012. – №2. – С. 3-22.

IV Засідання

(квітень)

Форма роботи: обмін досвідом

«Розвиток ключових та предметних компетентностей молодших школярів через використання різновидів наочності та ІКТ»

1. Почерк майстра: «Формування ключових компетентностей на уроках читання в початкових класах через використання ІКТ»

                                                       Кухар С.Л.

2. Аукціон ідей: «Формування та розвиток життєвих компетентностей учнів на уроках читання» урок читання в 1,3 класах

                                   Рокунець О.П., вчитель 1,3 класів

Урок читання у 1 класі

                                            Івчик О.І., вчитель 1 класу

3. Фрагмент уроку читання у 4 класі

                                          Джигун В.К., вчитель 4 класу

4. Відкритий виховний захід  гра-подорож«Людина-частина живої природи» у  3 класі

                                         Федчук І.П., вчитель

5. Консультація педагога: «Організація пошукової, дослідницької роботи учнів»

                                                 Рокунець О.П.

6. Педагогічний діалог: «Радимо прочитати»

                                                                  Члени м/о

Робота між засіданнями

1. Підготовка звіту членами МО про результати роботи над проблемною темою.

2. Підготовка до проведення діагностики членів м/о

3. Обговорення відкритих уроків та виховних заходів, проведених вчителями початкових класів протягом 2016-2017 н.р.

4. Пропозиції до плану роботи МО на 2017-2018 н.р.

ЛІТЕРАТУРА: 

 1. Гаряча С. А. Педагогіка майбутнього. // Початкова освіта. – 2011. - № 9 
 2. Державний стандарт початкової загальної освіти// Початкова освіта. – 2011. - № 18 
 3. Життєва компетентність особистості: від теорії до практики. Науково-методичний посібник / За наук. ред., І. Г. Єрмакова. – Запоріжжя: Центріон, 2005.
 4. Новікова Т. Розвивальне навчання та формування ключових компетентностей учнів // Початкова освіта. – 2008. - №41.
 5. Можаєва О. М. Формування і розвиток основних компетентностей особистості в початковій школі // Початкова освіта. – 2009. - №32. 
 6. Ібряшкіна Н. Формування у дитини емоційно-позитивного ставлення до шкільного навчання // Початкова освіта. – 2007. - №42. 

Пономарьова К.Реалізація компетентнісного підходу в навчанні молодших школярів української мови.// Початкова школа. – 2010. - №12