План роботи методичного кабінету на

2016-2017 навчальний рік

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

1

Підготувати проект наказу про методичну роботу на 2016-2017 н.р.

До 05.09.16

Шумило Н.Є.

2

Скласти план роботи МК на 2016-2017 навчальний рік

До 10.09.16

Шумило Н.Є.

3

Оновлювати і поповнювати інформаційно-методичну базу МК

Протягом року

ЗДНВР, керівники ШМО

4

Поповнювати книжний фонд МК новинками методичної літератури, підручниками, посібниками, періодичними виданнями.

Скласти анотований каталог публікацій педпрацівників школи

 

Протягом року

 

До 20.03.17

 

Заступники директора

5

Оновлювати картотеку нормативно-інструктивних документів

Протягом року

Заступники директора

6

Поповнення банку даних та матеріалів методичного супроводу роботи з обдарованими учнями

Протягом року

Лукащук А.П.

7

Скласти план та графік курсового підвищення кваліфікації педпрацівників на 2018 рік

До 15.09.16

До 01.04.17

Шумило Н.Є.

8

Вивчення перспективного педагогічного досвіду вчителів Антонюк О.Є., Шумило Н.Є.

Протягом року

Божок М.В.

Самолюк С.М.

9

Провести конкурс професійної майстерності «Пані вчителька»

 

Листопад

ЗДНВР, керівники ШМО

10

Надавати консультаційну допомогу учителям в підготовці доповідей, презентацій, відкритих уроків, вих. заходів, творчих звітів ощо

 

Протягом року

 

 

Заступники директора

11

Проводити інформаційний огляд новинок психолого-педагогічної, методичної і фахової літератури

Протягом року

ЗДНВР, керівники ШМО

12

Створити інформаційно-методичну папку-портфоліо «Сучасний урок»

Поповнити електронну методичну базу «На допомогу вчителю»

До 20.05.17

 

Шумило Н.Є. керівники ШМО

13

- Оформити електронні портфоліо вчителів школи

До 20.05.17

 

Вчителі

14

Організувати і провести атестацію педагогічних працівників.

Організувати методичний супровід атестації та вивчити систему роботи вчителів, що атестуються

Згідно окремого плану

 

 

Директор школи

Члени атестаційної комісії

15

Забезпечити участь педпрацівників в роботі шкільних, районних, міських, обласних семінарах, методичних заходах, конкурсі «Вчитель року»

Згідно плану

ЗДНВР

16

Провести засідання методичної ради

Згідно плану роботи МР

Шумило Н.Є.

17

Провести тижні педагогічної майстерності

Жовтень, січень, березень

Шумило Н.Є.

18

Декада відкритих уроків «45 хвилин інноваційних технологій»

Січень

Шумило Н.Є.

19

Засідання круглого столу «Компетентісні засади змісту освіти в загальноосвітній школі»

Червень