Цивільний захист та безпека життєдіяльності

 

Накази МОН, що розміщені у розділі “Законодавство”, а саме:

від 13.02.2018 № 139 “Про затвердження Табеля термінових та строкових донесень Міністерства освіти і науки України з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності”

від 15.03.2018 № 246 “Про затвердження Зведеного переліку закладів вищої освіти Міністерства освіти і науки України, що відносяться до категорій з цивільного захисту”;

від 31.01.2019 № 97 “Про затвердження примірного тематичного плану та примірної програми навчання з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності”;

від 01.02.2019 № 113 “Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту Міністерства освіти і науки України на 2019 рік”;

від 01.02.2019 № 114 “Про проведення навчання, підвищення кваліфікації та перевірки знань посадових осіб з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності”

 

Лист МОН, що додається:

від 10.12.2019 № 1/9-751 “від 10.12.2019 № 1/9-751 «Щодо безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу під час зимових канікул»

від 10.12.2019 № 1/9-752 “від 10.12.2019 № 1/9-752 «Щодо посилання протипожежного та техногенного захисту об’єктів, проведення позапланових інструктажів з безпеки життєдіяльності»


Перелік наказів МОН та наказів інших ЦОВВ, нормативно-правових актів КМУ, Президента України, Верховної Ради України (кодексів, законів, постанов, указів, розпоряджень тощо) з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності

від 17 серпня 2002 р. № 1134 «Про  затвердження нормативів чисельності студентів (курсантів), аспірантів (ад'юнктів), докторантів, здобувачів наукового ступеня кандидата наук, слухачів, інтернів, клінічних ординаторів на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника у вищих навчальних закладах III і IV рівня акредитації та вищих навчальних закладах післядипломної освіти державної форми власності»

від 27 серпня 2010 р. № 796 «Про  затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності»

від 21 листопада 2012 р. № 1115 «Про затвердження Порядку підготовки осіб, які зобов’язані надавати домедичну допомогу»

від 26 червня 2013 р. № 443 «Про  затвердження Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту»

від 26 червня 2013 р. № 444 «Про  затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях»

від 23 жовтня 2013 р. № 819 «Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту»

від 10 вересня 2014 р. № 442 «Про  оптимізацію системи  центральних органів виконавчої влади»

від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про  затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»